cien

ZAŁOŻENIA PROGRAMU PROFILAKTYKI JAMY USTNEJ U DZIECI W WIEKU 3 – 12 LAT

Celem projektu

Obniżenie częstotliwości występowania próchnicy zębów u dzieci.

Cele bezpośrednie

  1. poprawa zdrowia jamy ustnej dzieci w wieku 3-12 lat
  2. wzrost świadomości i utrwalenie prawidłowych nawyków higieny jamy ustnej.
  3. utrwalenie nawyków kontroli stanu uzębienia

Osiągnięcie zamierzonych celów będzie możliwe poprzez podjęcie odpowiednich zadań:

Działania promocyjne

  • strona internetowa udzielane będą odpowiedzi na nurtujące pytania,
  • bezpośrednie działania edukacyjne i profilaktyczne – szkolenia dla nauczycieli i dzieci realizowane przez edukatorów, wyposażenie dzieci w szczoteczki i pasty do zębów, wizyty w gabinetach stomatologicznych.
  • pośrednie działania edukacyjne i profilaktyczne – wsparcie rodziców/opiekunów dzieci za pośrednictwem materiałów edukacyjnych i promocyjnych,

Spodziewane efekty działań projektu

  1. Edukacja prozdrowotna prowadzona bezpośrednio w przedszkolach i szkołach, której efektem powinno być przyjęcie zdrowego stylu życia, nauka szczotkowania zębów dla dzieci i działania profilaktyczne skierowane do rodziców, nauczycieli i wychowawców.
  2. Promocja zdrowia, skierowana do rodziców opiekunów i wychowawców dzieci, akcentująca potrzebę dbania o higienę jamy ustnej.
  3. Edukacja w zakresie prawidłowego wykonywania zabiegów higienicznych w jamie ustnej wraz z informacją o zasadach wykorzystania produktów zawierających fluorki (past do zębów), promowaniu zasad właściwego sposobu żywienia wraz z dbałością o konsystencję pokarmów oraz zwalczaniu szkodliwych nawyków i dysfunkcji.

Końcowy efekt projektu:

Wzrost świadomości i utrwalenie prawidłowych nawyków w zakresie higieny jamy ustnej.

W ramach projektu zaplanowano objęcie działaniami edukacyjnymi i profilaktycznymi grupę docelową, personel wychowania przedszkolnego i nauczycieli dzieci w wieku 3-12 lat oraz wzrost odsetka rodziców/opiekunów wykonujących badania profilaktyczne jamy ustnej dzieci.